Man­da­live je apli­ká­cia, ktorá nakopne tvoj poten­ciál

Sym­pa­tická Dana Hama­rová je naozaj odbor­níčka na ľud­skú myseľ a prácu s vedo­mím a neve­de­mím. Dlhé roky sa veno­vala mar­ke­tingu a brand mana­ge­mentu, no jej váš­ňou je psy­cho­ló­gia a neuro­veda.

čítaj viac

Pozrite sa do seba

Psychologička a koučka
Ľubica Hamarová pre MADAME EVA o tieňoch v našom nevedomí a ich vplyve na náš život.


čítaj viac

Čo sa skrýva v tieni

Psychologička a koučka
Ľubica Hamarová pre PROFIT
o tom ako pomáha jednotlivcom aj firmám nájsť to, čo doteraz nájsť nechceli.

čítaj viac

Povedali o nás

„Nikto ma nikdy neučil ŽIŤ. Nevedela som o tom, že mať emócie, pocity, veriť intuícii je ok, že je to normálne a že je ...

Viktorija Maystrenko

majiteľka salónu krásy Viktorija

„Veľmi užitočné, intenzívne a inšpirujúce tréningy, ktoré otvárajú netušené možnosti v práci aj osobnom živote. Považujem to za svoju najlepšiu investíciu do seba samého. ...

Štefan Brychta

Head of Corporate and Project Finance Dept. + ECC, UnicreditBank

Zobraz všetky referencie